KK998877 發表於 17-7-18 18:44

KK998877 發表於 17-7-18 18:37


而大多數人的希望的帳戶是這樣      14/10   +50000       14/11   +80000      14/12   +80000    15/01   +60000       這種就是輸家在作的白日夢      每月穩定獲利5到8萬         你以為你在領薪水          還有老闆給你靠         每天只要作一樣無腦的事          就有人固定給你錢阿      長大吧          沒有游泳圈是不敢游泳喔            那樣也叫會游嗎?
頁: 1 2 3 [4]
查看完整版本: 對於學生的我...