kk66 發表於 18-10-29 13:48

不賺不賠...一年歸零

當沖一口大台...手續費..稅金=200....一天當沖5次=1000...一個月1000X22=22000
一年12個月22000X12=264000......網路+券商下單機費=2萬2
不賺不賠一年成本要26萬4+2萬2=27萬6....
醒醒吧....散戶.......好好去工作上班!
當沖30萬做一口大台.....不賺不賠一年=就歸零!畢業!鼠翹翹{:4_93:}

ram 發表於 18-10-31 11:33

哎友... 換個方式算

假設每次當沖都是獲利0.2%(含手續費和稅金)
30萬*0.2%=600元....一天當沖5次=3000...一個月1000X22=66000

假設每次當沖都是獲利0.2%(不含手續費與稅金)
30萬*0.2%=600元...扣除200元費用剩400....一天當沖5次=2000...一個月1000X22=44000

用後者來看,一年獲利 44000x12=528000
繳了 網路+券商下單機費=2萬2 還是賺 506000元

外加幫券商賺了手續費與稅金 264000元

50萬是很多平民的年收入了! 大家都可以回家躺著賺了

iwjmfupkwos 發表於 19-1-14 15:21

感謝樓主的分享!!{:4_113:}
頁: [1]
查看完整版本: 不賺不賠...一年歸零